VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

  Ademon Super 22.43SL

  Thông tin chi tiết về "Ademon Super 22.43SL"

  Hoạt Chất

  Sodium-5-Nitroguaiacolate 3.45g/lít +

  Sodium-O-Nitrophenolate 6.9g/lít +

  Sodium-P-Nitrophenolate 10.35g/lít +

  Sodium-2.4 Dinitrophenol 1.73g/lít

  Công dụng

  Xử lý ngâm giống, cành. Kích thích sinh trưởng cho cây trồng trong giai đoạn ra lá, ra hoa, ra rễ, nuôi hạt, trái.

  Phục hồi cây trồng sau khi bị phèn, ngộ độc hữu cơ, bị sâu bệnh hại.

  Từ khóa: Ademon Super 22.43SL

  Thông tin sản phẩm liên quan