VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

Bio AW - Khống chế, tiêu diệt sâu bệnh

Thông tin chi tiết về "Bio AW - Khống chế, tiêu diệt sâu bệnh"

Hoạt chất

Metarhizium anisopliae: 1x108 CFU/ml

Bacillus spp.: 1x108 CFU/ml

Công dụng

Kiểm soát, tiêu diệt và khống chế thế hệ thứ hai các côn trùng gây hại trong đất: ấu trùng ve sầu, rệp sáp, mối, sung, tuyến trùng, sâu đục thân, bọ hung, bọ hà, bọ nhảy, sâu xám.... Trên rau màu, cà phê, tiêu, thanh long, cam, quýt, xoài, bưởi, sầu riêng, chanh dây....

Khuyến dùng:

Phun khi làm đất chuẩn bị canh tác và định kỳ thường xuyên để tiêu diệt sùng , hà trên cây lấy củ.

Tưới định kỳ để kiểm soát côn trùng, sâu hại, tuyến trùng.....

 

Thông tin sản phẩm liên quan