VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Bio Cansilic Can xi - Silic

Thông tin chi tiết về "Bio Cansilic Can xi - Silic"

Hoạt chất

SiO2 hữu hiệu 31%, CaO 25%

Công dụng

Hạn chế bệnh đốm nâu trên lá và hạt. Chống rụng trái non. Giúp bộ lá cứng giảm tình trạng đổ ngã

Thông tin sản phẩm liên quan