VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

  Bio Nutri-Las Phân bón lá

  Thông tin chi tiết về "Bio Nutri-Las Phân bón lá"

  Hoạt chất

  Chất hữu cơ : 32%, Axit Fulvic 21%, NAA 70 ppm, Zn 500 ppm, Fe 500 ppm, Bo 200 ppm, Mn 500 ppm

  Công dụng

  Giúp phì và bóng sáng trái. Bổ sung các vi lượng cần thiết cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển. Gia tăng chất lượng và phẩm chất nông sản

  Thông tin sản phẩm liên quan