VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

Bio PTD - Ủ Phân - Cải tạo đất

Thông tin chi tiết về "Bio PTD - Ủ Phân - Cải tạo đất"

Hoạt chất

Streptomyces spp. 1x10 7 CFU /ml

Trichoderma spp. 1x10 8 CFU/ml

Bacillus sp. 1x10 7 Cfu/ml

Công dụng

Dùng ủ phận hữu cơ rất tốt với 3 chủng vi sinh vật.

Tăng sức đề kháng, phục hồi nhanh chóng các cây thối rễ do nấm bệnh hại.

Mùn hóa nhanh chất hữu cơ, tạo nền đất canh tác tơi xốp, sạch nấm bệnh.

Khử mùi hôi phân chuồng.

Xử lý ngộ độc hữu cơ đối với cây trồng

Thông tin sản phẩm liên quan