VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

  Bio RH - Dinh dưỡng cây trồng

  Thông tin chi tiết về "Bio RH - Dinh dưỡng cây trồng"

  Hoạt chất

  - Rhodopseudomonas sp. 1x10 8 CFU/ml

  - Bacillus sp.: 1x10 8 CFU/ml

  - Azotobacter sp.: 1x10 8 CFU/ml

  - Saccharomyces sp. 1x10 7 Cfu/ml

  Công dụng:

  - Làm giàu Nitơ cho đất, cung cấp chất đạm cho cây trồng.

  - Phân giải Lân - Kali giúp cho cây dễ dàng hấp thu, tăng trưởng tốt.

  - Làm tăng phì nhiêu đất, cải tạo đất, chống thoái hóa đất.

  - Tăng cường sức đề kháng, phục hồi nhanh chóng các cây sinh trưởng yếu, vàng lá, thối

  - Giảm tới 30% lượng phân bón NPK phải dùng.

  Thông tin sản phẩm liên quan