VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

Bio TB - Tăng sức đề kháng, bảo vệ cây trồng

Thông tin chi tiết về "Bio TB - Tăng sức đề kháng, bảo vệ cây trồng"

Hoạt chất

- Trichoderma spp: 1x108 CFU/ml

- Azotobacter sp.: 1x107 CFU/ml

- Pseudomonas sp.: 1x108 CFU/ml

Công dụng:

- Đối kháng các chủng nấm gây bệnh thối gốc, héo rủ, lở cổ rể, thán thư, xì mủ, đốm vằn, chết rạp trên nhiều loại cây........

-  Cố định nitơ tự do tạo thành các hợp chất chứa nitơ, làm giàu nitơ cho đất, hỗ trợ bộ rễ phát triển

Khuyến dùng:

Phun định kỳ để phòng trừ các mầm bệnh thán thư, héo rũ, cháy lá ........ lây lan từ nơi khác.

Thông tin sản phẩm liên quan