VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Evanton 40SL

Thông tin chi tiết về "Evanton 40SL"

Hoạt chất

Ningnanmycin 40g/lít

Công dụng

Bạc lá trên lúa, héo xanh, thối thân, xì mủ trên tiêu, dưa hấu, rau màu, thanh long, cam quýt, tiêu...

Từ khóa: Evanton 40SL

Thông tin sản phẩm liên quan