VI SINH HỒNG ĐỨC

Chế phẩm sinh học

Thuốc trừ sâu sinh học - Hagold

Thông tin chi tiết về "Thuốc trừ sâu sinh học - Hagold"

CÔNG DỤNG:

Methylamine avermectin là hoạt chất mới có phổ tác dụng rộng, diệt trừ triệt để nhóm chích hút: bọ trĩ vàng, bọ trĩ đen, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ trên rau màu, cây có múi, cây ăn trái và chè.

Methylamine avermectin hiệu lực kéo dài do có khả năng diệt trừ cả 3 thế hệ: trưởng thành, sâu non và trứng. Methylamine avermectin có khả năng thấm qua mô lá nên những đối tượng trong hốc lá, ống lá dễ dàng bị tiêu diệt.

THÀNH PHẦN: Methylamine avermectin: 75g/kg Phụ gia chuyên biệt: 925g/kg

Liều lượng: Pha 30g cho 25 lít nước.

Lượng nước phun 400-600 lít/ha.

Sản phẩm phù hợp để canh tác theo hướng sinh học bền vững theo tiêu chuẩn GlobalGap và VietGap.

Thông tin sản phẩm liên quan