VI SINH HỒNG ĐỨC

Vi sinh hữu cơ

Bio PTD - Ủ Phân - Cải tạo đất
Bio RH - Dinh dưỡng cây trồng
Bio Nutri-Las Phân bón lá